Home

텔레그램배너.gif

베트남 박닌 당구장 - J(제이) 당구 클럽

구글위치 확인하기(Google map) >>>> 클릭

베트남 박닌 당구장 - J 제이 당구장

Vietnam bac ninh


| 업소정보

.지역 박닌

.업종 당구장

.영업시간 오전10시 ~ 저녁 12시| 예약문의

.전화예약 : 094 166 3570


| 찾아 오시는길

.주소 : Bi a J club tầng 1 khách sạn crown mặt đường hoàng hoa thám võ cường

.박닌 크라운 호텔 내 위치
20191214090326_b70b940ad0953ba6653b254e3

HANOI

KARAOKE

KakaoTalk_20200512_095536739.jpg

HANOI

VIP

EROTIC

SEXUAL

MASSAGE

이미지 제공: Rune Enstad

HANOI

MASSAGE

SPA

이미지 제공: Marten Bjork

HANOI

HOTEL

이미지 제공: Georgios Domouchtsidis

HANOI

LIFE STYLE

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a4.jpg

Bac Ninh

Night

Life

​박닌 밤문화

다운로드.jpg

HCM

Night

Life

호치민 밤문화

99ECEB3E5B4CBEAF09.jpg

Da Nang

Night

Life

​다낭 밤문화

KakaoTalk_20200304_104058629_03.jpg

HANOI

HCM

DaNang

Night Life

Tour

Night

Life

Posting